Πλεονεκτήματα e-learning

Ο καινοτόμος χαρακτήρας των προγραμμάτων του ΕΚΠΑ συνδέεται με τον τρόπο διενέργειας των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τα προγράμματα διατίθενται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των εκπαιδευόμενων, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στη συνεχή επικοινωνία και υποστήριξη των εκπαιδευόμενων. Οι εκπαιδευτές κάθε προγράμματος φροντίζουν για την υποστήριξη των εκπαιδευομένων, ανταποκρινόμενοι άμεσα σε 24 ώρες σε κάθε τους απορία ή διευκρίνιση σημείων του προγράμματος και της ύλης.

Η εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτηρίζεται από αυστηρό χρονικό προγραμματισμό στην εξέλιξη προγράμματος. Οι ανταποκρίσεις των εκπαιδευομένων παρακολουθούνται στενά σε επίπεδο εβδομάδας, σύμφωνα με την εξέλιξη του προγράμματος και των υποχρεώσεων των εκπαιδευομένων.

Περαιτέρω, λόγω της ευελιξίας που χαρακτηρίζει τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ανανέωσης και επικαιροποίησης του εκπαιδευτικού υλικού και, κατ’ επέκταση, έγκαιρη διοχέτευση των πληροφοριών αυτών στους εκπαιδευόμενους.

Παράλληλα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα προσφέρουν στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων -όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο- δεδομένου ότι το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται στη διαθεσιμότητά του επί εικοσιτετραώρου βάσεως και μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτό οποτεδήποτε και από οπουδήποτε βρίσκεται.