Για ποιους λόγους επιλέξατε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο;

υπολοιπόμενοι χαρακτήρες

Έχετε συμμετάσχει στο παρελθόν σε κάποιο(α) προγράμματα? Αν ναι, παρακαλούμε επιλέξτε από την παρακάτω λίστα.:


- Για να επιλέξετε περισσότερα από ένα προγράμματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
  "Ctrl" του πληκτρολογίου και επιλέξτε τα προγράμματα που έχετε συμμετάσχει.
- Για να καταργήσετε τις επιλογές (αν κάνατε) πατήστε το κουμπί "Απο-επιλογή".

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα πεδία με αστερίσκο (*) είναι απαραίτητα. Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε κάποιο πεδίο.

*Επώνυμο:(όπως αναγράφεται στο ΔΤ)

*Όνομα: (όπως αναγράφεται στο ΔΤ)

*ΑΔΤ ή αριθμός διαβατηρίου

*Τόπος γέννησης

*Έτος γέννησης

*Φύλο

*email:

Στη διεύθυνση που θα δηλώσετε θα λάβετε ειδοποίηση για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής σας

Είστε πολύτεκνος, φοιτητής, άτομο με ειδικές ανάγκες ή άνεργος?
Είστε χαμηλόμισθος?
Συμμετέχει κάποιος πρώτου βαθμού συγγενής σας στα προγράμματα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του ΚΕΚ;
Έχετε συμμετάσχει στην Αξιολόγηση Προτεινόμενων Προγραμμάτων που διεξάγει το ΚΕΚ; Αν ναι, συμπληρώστε τον κωδικό συμμετοχής σας σε αυτή, αν όχι αφήστε το πεδίο κενό:
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

*Διεύθυνση κατοικίας:

*Περιοχή:

*TK:

*Τηλέφωνο (σταθερό): Κωδικός Αριθμός

Τηλέφωνο (κινητό):

Fax: Κωδικός Αριθμός

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση εργασίας:

Περιοχή:

TK:

Τηλέφωνο (εργασίας): Κωδικός Αριθμός

Fax: Κωδικός Αριθμός

*ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 
ΣΠΟΥΔΕΣ

*Επίπεδο σπουδών:

Ίδρυμα:

Τμήμα:

Έτος αποφοίτησης:

Βαθμός πτυχίου:

 
ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Γλώσσα:

Δίπλωμα:

Επίπεδο:


Γλώσσα:

Δίπλωμα:

Επίπεδο:

 
ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών:

υπολοιπόμενοι χαρακτήρες

Συμμετοχή σε συνέδρια - σεμινάρια:

υπολοιπόμενοι χαρακτήρες

 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνομα επιχείρησης / οργανισμού:

Τίτλος θέσης:

Ημερομηνία τοποθέτησης:

Διάστημα απασχόλησης:
μήνες

Βασικές αρμοδιότητες / καθήκοντα:

υπολοιπόμενοι χαρακτήρες

 
ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Όνομα επιχείρησης / οργανισμού:

Τίτλος θέσης:

Ημερομηνία τοποθέτησης:

Διάστημα απασχόλησης:
μήνες

Βασικές αρμοδιότητες / καθήκοντα:

υπολοιπόμενοι χαρακτήρες

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
*Σε ποιόν από τους παρακάτω τομείς εντάσσεται το αντικείμενο εργασίας σας;
 
ΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ E-LEARNING ΚΕΚ ΕΚΠΑ
*Για ποιούς λόγους επιλέξατε το e-learning του ΚΕΚ του ΕΚΠΑ;
 
*ΠΗΓΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ