Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας:

  • E-mail : chatziel@elke.uoa.gr
  • Τηλ : [+30] 210 36.89.362
  • Τηλ : [+30] 210 36.89.365
  • Fax : [+30] 210 36.89.352