Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Το ΕΚΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος επιμόρφωσης του στελεχικού δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών προσφέρει εννέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση e-learning και αφορούν τα ακόλουθα πεδία.

Τίτλος Διάρκεια (μήνες) Αρ ΔΕ Διάρκεια (ώρες) Οδηγός
Management στους Τομείς της Υγείας 6 40 240
Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών Δεξιοτήτων 6 42 252
Ανάπτυξη Επικοινωνιακών Δεξιοτήτων, Συνεργασίας και Αντιμετώπισης Κρίσεων 6 42 252
Ανάπτυξη Ικανοτήτων Αποδοτικότερης Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού για το Δημόσιο Τομέα 9 70 245
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τομέα της Υγείας 6 41 246
Διοίκηση Μονάδων Υγείας 8 60 351
Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη Ευνοϊκού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 8 59 354
Λογιστική Παρακολούθηση του Κόστους 6 43 258
Σχεδιασμός Οργάνωση, Υλοποίηση και Διοίκηση Προγραμμάτων και Ενεργειών Δημοσίων Σχέσεων για το Δημόσιο Τομέα 7 50 241