Κανονισμός Σπουδών

Πατήστε εδώ για να δείτε τον Κανονισμό Σπουδών του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-Learning) του ΕΚΠΑ για τα πιστοποιημένα εξ αποστάσεως προγράμματα επιμόρφωσης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Προσθήκη 5 - Έκπτωση για ανήλικα τέκνα με ειδικές ανάγκες
Προσθήκη 7 - Επιστροφές διδάκτρων